Mabuti at Masama na Bibliyang komiks
Mayroon sa inyong sariling wika ang Bibliyang ito na may mga kamangha-manghang mga larawan:

Sakripisyo. Digmaan. Tukso. Pagkakanulo. Pag-asa. Kaligtasan.

Pinili ng Panginoon na ipakilala ang kanyang sarili sa sanlibutan, hindi sa pamamagitan ng mga prinsipyo, konsepto, o doktrina; kundi sa mga kwento ng propesiya, digmaan, habag, paghuhukom, milagro, kamatayan, buhay, at kapatawaran.
Isinalaysay ayon sa pagkakasunod-sunod mula Aklat ng Genesis hanggang sa Aklat ng Pahayag. Magugustuhan itong likhang sining na klasiko na may mataas na kalidad ng mga taong pamilyar sa anyong librong komiks na Marvel.
Mayroon sa inyong sariling wika ang aming popular na “Picture Bible” na Mabuti at Masama! Dadalhin kayo ng magandang librong ito sa pagkakasunod-sunod ng mga pahina ng Bibliya, na muling isinasalaysay ang mga tampok na pangyayari sa magaan na paraan na anyong librong komiks. Mayroong mga sanggunian sa pinakaibaba ang bawat pahina ng kwento nang sa gayon ay inyong makita sa Bibliya kung saan naitala ang mga pangyayari o paksang doktrinal na tinatalakay. Nasa standard na dimensyong librong komiks na mayroong 320 pahina ng mga kamangha-manghang istorya sa Bibliya.

Pabalat ng librong komiks na Mabuti at Masama. Bibliyang komiks sa Ingles

I-click ang pabalat ng libro sa itaas para i-download ang buong aklat .Pdf file, o i-click at mabasa ang bawat kabanata sa ibaba.

Pabalat ng librong komiks na Mabuti at Masama.

Kabanata 1.

Ang Panimula. Si Adan at si Eba.

Kristiyanong Bibliyang komiks sa Ingles.

Kabanata 2.

Ang kasaysayan ni Abrahan at Isaac.

Bibliyang komiks sa Ingles.

Kabanata 3.

Si Moses at ang mga anak ng Israel.

Basahin ang kasaysayan ng Panginoon mula sa Aklat ng Genesis hanggang sa Aklat ng Pahayag.

Kabanata 4.

Exudo mula Egipto at ang Sampung Kautusan.

Kristiyanong Bibliyang komiks sa Ingles.

Kabanata 5.

Ang Kaharian. Ang Ministeryo ni Elijah.

Kristiyanong Bibliyang komiks sa Ingles.

Kabanata 6.

Ang mga Propesiya ni Hesus.

Pabalat ng librong komiks na Mabuti at Masama.

Kabanata 7.

Ang Bagong Tipan. Juan Bautista. Hesu Kristo.

Bibliyang komiks sa Ingles.

Kabanata 8.

Unang Ministeryo. Ang mga Milagro ni Hesus.

Basahin ang kasaysayan ng Panginoon mula sa Aklat ng Genesis hanggang sa Aklat ng Pahayag.

Kabanata 9.

Ang mga Aral at Parabula ni Hesus.

Pabalat ng librong komiks na Mabuti at Masama.

Kabanata 10.

Ang Pagkakapako ni Hesus sa Krus.

Basahin ang kasaysayan ng Panginoon mula sa Aklat ng Genesis hanggang sa Aklat ng Pahayag.

Kabanata 11.

Ang mga Apostol at ang sinaunang simbahan.

Bibliyang komiks sa Ingles

Kabanata 12.

Para sa sanlibutan. Kaligtasan.

Manood ng libreng pelikula online tungkol kay Hesus.

Manood ng libreng pelikula online tungkol kay Hesus. tagalog jesus film picture

Ang dalawang oras na pelikula ni Hesus ay isang kamangha-manghang pelikula na nagsasalaysay ng Kanyang istorya.

This site accelerated by the cdn77 network.