Dobro a zlo - komiksová Bible
Tato nádherně ilustrovaná Bible je nyní k dispozici ve vašem jazyce. Oběť, válka, pokušení, zrada, naděje, vykoupení - Bůh se představuje lidem prostřednictvím příběhů plných proroctví, válek, milosrdenství, soudů, zázraků, smrti, života a odpuštění. Kniha vypráví o božím plánu vykoupení světa chronologicky: od Prví knihy Mojžíšovy až po Zjevení Janovo. Čtenář zajisté ocení klasické a vysoce kvalitní černobílé ilustrace. Tato populární Bible je nyní i ve vašem jazyce! Kniha vás chronologicky provede křesťanskou Biblí a její ilustrace vám lépe umožní pochopit klíčové myšlenky biblických příběhů. Na konci každé stránky jsou uvedeny odkazy na příslušné knihy v Bibli.

Obálka komiksové knihy Dobro a zlo.

Kliknutím na obal knihy stáhnete celou knihu v pdf formátu. Kliknutím na jednotlivé kapitoly je stáhnete jednotlivě.

Česká komiksová Bible.

Kapitola první.

Stvoření světa. Adam a Eva.

Křesťanská komiksová kniha v českém jazyce.

Kapitola druhá.

Abraham a Izák.

Česká komiksová Bible.

Kapitola třetí.

Mojžíš a děti Izraele.

Křesťanská komiksová kniha v českém jazyce.

Kapitola čtvrtá.

Exodus a Desatero Božích přikázání.

Křesťanská komiksová kniha v českém jazyce.

Kapitola pátá.

Království. Činnost proroka Elijáše.

Česká komiksová Bible.

Kapitola šestá.

Proroctví Krista.

Křesťanská komiksová kniha v českém jazyce.

Kapitola sedmá.

Nový zákon. Jan Křtitel. Ježíš Kristus.

Přečtěte si boží příběh od první knihy Mojžíšovy po Zjevení.

Kapitola osmá.

Počátek Ježíšovy činnosti. Ježíšovy zázraky.

Přečtěte si boží příběh od první knihy Mojžíšovy po Zjevení.

Kapitola devátá.

Ježíšovo učení a podobenství.

Přečtěte si boží příběh od první knihy Mojžíšovy po Zjevení.

Kapitola desátá.

Kristovo ukřižování.

Přečtěte si boží příběh od první knihy Mojžíšovy po Zjevení.

Kapitola jedenáctá.

Apoštolové a počátky křesťanství.

Přečtěte si boží příběh od první knihy Mojžíšovy po Zjevení.

Kapitola dvanáctá.

Do celého světa. Šíření evangelia.

Sledujte zdarma online film o Ježíšovi.

Sledujte zdarma online film o Ježíšovi. czech jesus film picture

Film o Ježíšovi je úžasný 2 hodiny dlouhý film, který vypráví příběh Ježíše.

This site accelerated by the cdn77 network.